Szkoła z Klasą

Ocena z zachowania

 

W br szkolnym obowiązuje
nowa punktacja przy wystawianiu
ocen z zachowania
zapoznaj się z nią.